Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Eurobank: 0026.0251.57.0200056740  ΙΒΑΝ: GR5402602510000570200056740

Εθνική: 115/47019171                             ΙΒΑΝ: GR2101101150000011547019171

Alpha bank: 014-156002320001130      ΙΒΑΝ: GR4501401560156002320001130