Διαμορφωτής VHF 5 - 12, Sband, 3 εισόδων MOD-ILL3VD
Κωδικός: 41041
Διαμορφωτής UHF 3 εισόδων PLL. MOD-ILL3VD

Χαρακτηριστικά:

•   Εξόδου RF (στάθμη εξόδου) 85 dBuV (0-10 dB asjut.)
•   Εξόδου RF (περιοχή συχνοτήτων): 21-69
•   Είσοδος βίντεο (περιοχή συχνοτήτων): 20 Hz - 6 MHz
•   Είσοδος ήχου (φάσμα συχνότητας): 20 Hz - 15 KHz
•   Συχνότητες ήχου υπομεταφορέων: 5,5 MHz, 6,5 MHz
•   Απώλειες: 2,0 dB
•   RF εύρος συχνότητων: 47 - 862 MHz
•   Διαμόρφωση: Διπλό πλευρικής
•   Τροφοδοσία: 18 VDC / 300 mA