Διαμορφωτής UHF & VHF MT47
Κωδικός: 41057
Διαμορφωτής TERRA MT47

Χαρακτηριστικά:

Είσοδος: loop through RF
Έξοδος: 85dbμV
Κανάλια: 5-69
Ακροδέκτες: RCA - RF-typeF
PAL: B/G/D/K/H/I/L/M/N/Au (UHF & VHF)